Proviron heeft een zeer langdurige ervaring met verestering. Esters maken is dan ook onze tweede natuur geworden. Naast de klassieke esters, maken we ook esters uit hernieuwbare grondstoffen. De toepassingen van onze gespecialiseerde esters zijn talrijk: van voeding, veevoeder en gezondheidsproducten tot plastics en vervangmiddelen voor solventen met een hoog gehalte aan vluchtige organische (VOC). We bereiken
daarbij een hoge zuiverheid en helderheid. De ontwikkeling van nieuwe productvariaties gebeurt dikwijls in nauwe samenwerking met onze klanten.

Kortom, veel kans dat we u kunnen helpen met uw veresteringuitdaging.

Esters maken is onze tweede natuur