Zonnespiegelpark Oostende

DUURZAAMHEID

Op de productie facility Proviron in Oostende is een zonnespiegel installatie in gebruik om het zonlicht om te zetten in warmte voor de reactoren. De opstelling van parabolische spiegels concentreert het zonlicht op een centraal circuit gevuld met ‘thermische olie’ die een temperatuur tot 400°C kan halen. De opgewekte warmte wordt via een warmtewisselaar omgezet in stoom en als energiebron voor de reactoren in de productie-installaties ingezet.

Op 11 juni 2021 werd de installatie officieel ingehuldigd door burgemeester Bart Tommelein en het stadbestuur van Oostende. De installatie is gebouwd door Azteq, een Vlaams bedrijf gespecialiseerd in het hernieuwbare-energie oplossingen voor bedrijven.

Groene energie als onderdeel van de toekomstvisie van Proviron

Duurzaam produceren, met respect voor mens en milieu zit ingebakken in het DNA van Proviron. De ingebruikname van deze zonnespiegels is dan ook een bewuste keuze om meer in te zetten op groene energie.

“Op zonnige dagen produceren deze zonnespiegels tot wel 20% van onze warmtebehoefte van de nabijgelegen installaties” aldus Wim Michiels, CEO van Proviron, “dit is een échte en directe vermindering van CO2-uitstoot”.

Met dit project draagt Proviron z’n steentje bij aan een verantwoorde industrie. En dit past in Proviron’s ambitie om oplossingen voor de uitdagingen van de toekomst te maken.

 

Een zonnespiegel is geen zonnepaneel.

In een zonnespiegelpark wordt het zonlicht via parabolische spiegels geconcentreerd, waardoor hoogwaardige warmte vrijkomt met temperaturen die veel hoger liggen dan bijvoorbeeld bij een zonneboiler.

Er wordt gewerkt met parabolische spiegels met een hoogte van elk 6 m die in lijnen van 120 m worden opgesteld. Elke parabool heeft een brandpunt. Door die brandpunten op één lijn te plaatsen, wordt een temperatuur tot 400 °C bereikt. Die warmte wordt omgezet in stoom als warmtebron in chemische fabrieken. Vandaag wordt gas of olie verbrand, maar de zonnespiegelwarmte is dus volledig groen.

Een zonnespiegelpark produceert vier keer meer energie per geïnstalleerde vierkante meter dan een traditionele zonnepaneleninstallatie. Het is dus een volledig groen alternatief voor de industriële warmtebehoefte en kan daardoor een significante bijdrage leveren aan reductie van CO2-uitstoot.